Andre behandlingsmetoder

Jeg bruker elementer fra kognitiv atferdsterapi, mentaliseringsbasert terapi og generelle prinsipper fra psykodynamisk terapi og Mindfulness/meditasjon.

Det er for tiden stor interesse for Mindfulness blant psykoterapeuter og blant folk flest, av dem som interesserer seg for psykologi.  Mindfulness er en form for meditasjon, som kan anvendes i terapisammenheng. Jeg anbefaler sterkt de aller fleste å meditere, enten de går i psykoterapi eller ikke. Det er en erfaring at meditasjon kan hjelpe på de terapeutiske prosessene, særlig hvis man går i psykodynamisk terapi, det gjelder enten man bruker såkalte «mindfulness»-teknikker, eller andre, lignende, meditasjonsmetoder.

Jeg bruker for tiden ikke Mindfulness/meditasjon som en integrert del av behandlingen, men jeg hjelper gjerne pasienten til å finne frem til steder hvor hun eller han kan lære dette, hvis hun eller han er interessert i det, og til å integrere det i den terapeutiske prosessen, hvis pasienten praktiserer noe av dette.