Andre psykologers og psykoterapeuters blogger

Det finnes etterhvert mange av dem. Her er  noen av mine favoritter:

* http://www.psykologforeningen.no/Fag-og-profesjon/Blogger. Psykologer i Norsk psykologforening som er inviterte til å publisere sine blogger på foreningens hjemmeside.

* Psykoterapeuten Martha Crawford (USA) skriver godt og treffende om emner relatert til psykoterapi. Her et ett innlegg, om relasjonen mellom pasient og terapeut: http://whatashrinkthinks.com/2011/06/13/enactment/

Du finner mange andre her:  (http://whatashrinkthinks.com/)

* http://www.emmaseppala.com/blog/#.U8J3ibHm440. Emma Seppala (USA, Ph.D. i psykologi, spesialist på helsepsykologi, «well-being» og psykisk motstandskraft har flere gode artikler. Det er en blogg med mange artikler, så søk på de søkeordene som står nedenfor på engelsk (søkefeltet er svart, øverst i høyre hjørne). Artikler jeg har sett på, og som jeg synes er interessante, er:

  • self-compassion (omsorg, omtanke for seg selv; det at man kan tilgi og forstå seg selv når man gjør feil; at man ikke er en hard dommer av seg selv)
  • pust og psykisk helse (breathing)
  • Hvorfor det er bra for andre at DU er lykkelig. (happiness – Du finner da den artikkelen, og flere andre om lykke.)
  • yoga mot angst og traumer (yoga)