Online informasjon om psykologi, psykiske lidelser og psykoterapi

http://psykologisk.no/om-oss/

Psykologisk.no – Scandinavian Psychologist er et nettsted for psykologi-interesserte og et tidsskrift for fagfolk.

Vår visjon er å dyrke nysgjerrigheten om mennesket og om psykologi. Vi skal fremme kunnskap om, og anvendelse av, psykologisk vitenskap i samfunnet.

Psykologisk.no – Scandinavian Psychologist er et redaksjonelt uavhengig organ. Vi er medlem av Fagpressen og Norsk Tidsskrift­forening, og vi drives etter Redaktør­plakaten, Vær Varsom-plakaten, Tekstreklame­plakaten og Lov om redaksjonell fridom i media.

Psykologisk.no – Scandinavian Psychologist er et generelt psykologisk fagtidsskrift, med over 70 faglige medarbeidere. Vi har som mål å skape ringvirkninger for psykologifaget og løfte fagformidlingen i psykologi i Norge og Norden. Foruten å drive fagformidling publiserer vi originale fagartikler, inkludert forskning, oversiktsartikler, kunnskaps­oppdateringer og utviklingsarbeider.

http://psychcentral.com/ Psych Central is an independent mental health social network. Psych Central is overseen by mental health professionals who create and oversee all the content published on the site. The site was created in 1995. The site was named as one of the Internet’s 50 Best Websites in 2008 by Time Magazine, and has approximately 3.7 million unique visitors per month (Wikipedia). Menyfaner for mange psykiske lidelser, “Ask the therapist” og selvutfyllingstester for mange lidelser og tilstander.