Spillavhengighet

Jeg behandler spillavhengighet hovedsakelig med samme metode som alkoholavhengighet – Motiverende samtaler (se under menyoverskriften Psykoterapi). Denne metoden angriper imidlertid bare symptomene (dvs. spillingen). Den kan være effektiv til å få forholdsvis rask kontroll med selve spilllingen. I tillegg vil det som regel også være nødvendig å se på personlige faktorer som gjør en sårbar for denne typen avhengighet – da vil mine vanlige behandlingsmetoder, først og fremst Affektfobi-terapi – være aktuell. Dette vil eventuelt komme senere i behandlingen. Det kan også være nødvendig å se på praktiske forhold, som personlig økonomi.

Jeg har erfaring fra en offentlig klinikk for alkohol, stoff- og spillavhengighet.

Internettressurser

Hvis man søker på Google på Spillavhengighet eller på Gambling addiction eller Gambling dependence finner man mye god hjelp.

Sidene til Mayoklinikken er svært gode (hvis du leser engelsk):

http://www.mayoclinic.com/health/compulsive-gambling/DS00443

Det er en generell erfaring at psykoterapi hjelper mot spillavhengighet.