ISTDP

ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy – Intensiv korttids dynamisk psykoterapi) bygger på psykoanalytiske prinsipper, men korter ned behandlingstiden betydelig i forhold til psykoanalyse. Det er i stor grad fordi man fokuserer på hva som er pasientens problem med en gang, hva som skaper vanskeligheter for henne i livet, at hun er deprimert eller engstelig, ikke «får brukt seg selv» i livet, føler seg innestengt.

Man fokuserer på konflikter mellom pasientens (undertrykte) følelser, og hjelper pasienten til å reetablere kontakten med disse følelsene.