Må psykoterapi ta lang tid?

Det kommer selvfølgelig an på hvor alvorlige problemer man har. Det har vært arbeidet mye de senere årene med å korte ned tiden, og det har vist seg at man kan få gode og varige resultater uten at terapien tar så lang tid som den gjerne gjorde før. Mange vil få god hjelp av 5-40 timer, og i noen tilfeller kan 2-3 timer være nok.

Dette arbeidet med å korte ned den tiden som anses nødvendig for en vellykket psykologisk behandling har også gitt opphav til forskjellige terapiretninger, ISTDP er en av dem.