Internettressurser, selvhjelpslitteratur og selvhjelpsgrupper

Det finnes mange gode internettressurser og selvhjelpslitteratur.Forskning har vist at litteratur og informasjon på internett eller papir kan være en god hjelp for mange som sliter med psykiske plager og lidelser; enten alene, hvis plagene ikke er for alvorlige, eller som et supplement til terapi. Selvhjelpsgrupper har også vist seg å være effektive for mange.

Av INTERNETTSTEDER som dekker alle typer psykiske lidelser kan nevnes:

Norsk psykologforening sin nettside (https://www.psykologforeningen.no) har mye god informasjon. Se under menyfanen «Publikum», der under Videoer, og der videre under Videoer om psykiske lidelser, og Videoer om livsutfordringer; og under Fakta om psykiske lidelser.

Den beste og mest omfattende internettressursen om psykiske lidelser  på engelsk er antakelig Mayo-klinikken sine internettsider: http://www.mayoclinic.com/health/diseasesindex/diseasesindex. Der kan du slå opp på søkbare ord (lidelser) som Anxiety, Panic attacs, Depression, etc.

På norsk har Folkehelseinstituttet (http://www.fhi.no velg Psykisk helse i menyen øverst) mange goder sider. Fokus er mye på de sosiale sidene ved psykiske lidelser, men det er også mange gode sider om selve lidelsene (symptomer, behandling, hva man kan gjøre selv, etc.)

Rådet for psykisk helse (http://www.psykiskhelse.no/) har også mange gode sider, med søkeordfunksjon for spesifikke lidelser.

http://helsenorge.no/ er en portal, en veiviser til helsetjenesten og selvbetjeningsløsninger i helsesektoren i Norge. Den presenterer informasjon om forbygging, helse, sunnhet, sykdom, behandling og den enkeltes rettigheter som pasient. Informasjonen på helsenorge.no kommer fra ulike organisasjoner. På forsiden kan du klikke i en alfabetisk liste over Sykdommer A-Å (for eksempel Angst eller Depresjon).

Endelig finnes det mye god informasjon på

www.helsebiblioteket.no/psykiskhelse og http://psyknyheter.wordpress.com/

Selvhjelpsgrupper

For angst:

http://www.angstringen.no/