Alkoholproblemer

Har du mistet kontrollen over alkoholforbruket ditt, synes du at du i perioder drikker mer enn du bør?

Det finnes både fysiske og psykiske/atferdsmessige grenser for hvor mye man bør drikke. (Og nyere forskning viser at hvis man vil være helt sikker på å unngå helseskader og risiko for sykdom som følge av alkoholforbruk, så bør man ikke drikke alkohol i det hele tatt. Men alkoholkonsum er en så innarbeidet del av vår kultur, at de fleste vil finne totalavhold å være et for stort offer for å ta vare på helsen. Så de fleste vil være villig til å  ta risikoen for helseskader ved et moderat alkoholforbruk.)

Hvis man drikker ofte og mye, blir kroppen nedbrutt av alkoholinntaket. Det er mer skadelig å drikke mye på en gang enn å drikke den samme mengden fordelt over et lengre tidsrom. De psykiske/atferdsmessige skadevirkningene har å gjøre med hva du kan komme til å gjøre under påvirkning: du kan såre eller skade andre eller deg selv, eller skade dine sosiale relasjoner, og overdrevent alkoholinntak kan redusere din effektivitet på jobben, din fysiske form og helse.

Du kan teste om du drikker for mye på http://www.akan.no   Klikk på «Verktøy, maler, brosjyrer og materiell», og deretter på «Balance». Hvis svaret er ja, vil du bli tilbudt å delta i et internettbasert program som vil hjelpe deg til å endre alkoholvanene dine.

Hvis alkoholproblemet ditt  anses for å være alvorlig nok, har du rett til gratis behandling ved en offentlig klinikk (DPS) – fastlegen din må da søke for deg eller gi deg henvisning.

Hvis du i tillegg til eller istedenfor noe av dette synes at du har behov for personlig og individuell oppfølging, og ikke får eller vil ta imot tilbud på DPS, er du velkommen til å kontakte meg.

Internettressurser

http://www.mayoclinic.com/health/diseasesindex/diseasesindex: Alcohol use disorder.

På norsk: http://www.rustelefonen.no/

http://akan.no/ «hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.» På denne siden, under «Verktøy, brosjyrer og materiell», finner du Balance-programmet: «Balance er et internett-basert helsefremmende tilbud til dem som vil sjekke og eventuelt justere sine alkoholvaner. Programmet øker bevisstheten rundt eget alkoholkonsum, samt bidrar til å endre risikofylt konsum for de som har behov for det. Balance gir også råd om hvordan å takle stress og ha det bedre i hverdagen.»

Litteratur

Fanny Duckert: Alkohol og livsstil: strategier for moderasjon (Seriti forlag, 2003). Denne boken er for dem som vil lære å drikke kontrollert. Boken kan kjøpes på forlagets (Seriti forlag) nettside.

Behandling

Når det gjelder å få kontroll med drikkingen bruker jeg Motiverende samtaler (se under menyfanen «Behandlingsmetoder») . Ofte er for høyt og for ofte alkoholforbruk bare en «dårlig vane» (liksom røyking), som det går an å kvitte seg med uten å gå nærmere inn på psykologiske drivkrefter bak den ukontrollerte bruken. I noen tilfeller er det tilleggsproblematikk – psykiske problemer som gjør at man ikke klarer å styre alkoholforbruket, eller at man har behov for å «selvmedisinere» seg.  Da kan jeg også bruke andre tilnærminger, for å adressere disse problemene (Se under menyfanen «Psykiske lidelser»).  I tillegg til å ha hjulpet mange pasienter med alkoholproblemer i min privatpraksis, har jeg også erfaring fra en offentlig poliklinikk for rusproblemer.