Hjelper psykoterapi?

De siste 35-40 årene har det vært svært mye forskning på psykoterapi. Resultatet av denne forskningen er, hinsides tvil, at psykoterapi hjelper.