Emosjonelt ustabil eller Borderline personlighetsforstyrrelse

Personer med denne lidelsen er preget av ustabilitet mht. relasjoner med andre,  selvbilde og følelser; og høy grad av impulsivitet. Det kan vise seg på noen eller alle (sjeldnere) av de følgende måter:

  • Desperate anstrengelser for å unngå å bli forlatt (enten trusselen om det er reell eller innbilt).
  • Ustabilt selvbilde
  • Når personen opplever sterke negative følelser, kan hun eller han ofte utføre handlinger som potensielt kan skade dem.
  • Gjentatt selvskading
  • Personen er følelsesmessig ustabil, fordi han/hun ofte reagerer svært sterkt følelsesmessig i forskjellige situasjoner.
  • Personen kan føle seg konstant «tom» innvendig.
  • Personen kan ha vanskelig for å kontrollere sinnet sitt, og kan vise sinne på sosialt upassende måter og i sosiale situasjoner hvor det vanligvis ikke er akseptert at man viser sterkt sinne.
  • Når personen er sterkt følelsesmessig trigget, kan hun/han ha psykoselignende opplevelser («dissosiasjon»).

BEHANDLING

Det er utbredt enighet om at medisiner ikke hjelper for denne tilstanden, behandlingen er samtaleterapi. Hvis du har god råd og ønsker å komme raskt til i behandling (jeg har erfaring med og kan påta meg å behandle denne lidelsen), anbefaler jeg derfor at du søker behandling hos en psykolog eller psykiater med avtale. Ventetiden der er vanligvis rundt 6 måneder. Fastlegen din kan hjelpe deg med å finne en terapeut som kanskje har noe kortere ventetid. Psykologer og psykiatere med avtale finner du her: https://www.helse-sorost.no/helsefaglig/samarbeid/avtaler-med-private/avtalespesialister. OsloUniversitetssykehus (Ullevål) har også en egen klinikk som utreder og behandler personlighetsrelaterte psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helse-nasjonale-og-regionale-funksjoner/seksjon-for-personlighetspsykiatri/personlighetspoliklinikken (jeg tror de stort sett bare har tilbud til personer under 30 år, men er ikke helt sikker). De har et eget tilbud for Emosjonelt ustabil/Borderline personlighetsforstyrrelse. Fastlegen din kan eventuelt hjelpe deg med å søke der.