Psykiske lidelser

Det er nå utbredt forståelse for at psykiske lidelser kan ramme de fleste, og også for at det er mulig å få hjelp. Psykiske lidelser er ikke lengre et tabu-emne. Forskningen er klar og enstemmig: Psykoterapi hjelper mot psykiske lidelser og plager!

Du kan lese om psykiske lidelser her: http://www.psykologforeningen.no/Foreningen/For-pressen/Fakta-om-psykisk-helse (der finner du også «Hva kan psykologen hjelpe med?»), og på de følgende sidene.