Psykiske lidelser

Det er nå utbredt forståelse for at psykiske lidelser kan ramme de fleste, og også for at det er mulig å få hjelp. Psykiske lidelser er ikke lengre et tabu-emne. Forskningen er klar og enstemmig: Psykoterapi hjelper mot psykiske lidelser og plager!

Den psykologiske behandlingen av psykiske plager varierer noe fra den ene behandlingsmetoden til den andre (men alle er en eller annen for «samtaleterapi»). I all «dynamisk» orientert terapi (som jeg driver med) er hovedfokuset på å hjelpe pasienten med å løse hennes eller hans indre følelsesmessige konflikter; med noen få unntak.

Internettressurs: Norsk psykologforening (https://www.psykologforeningen.no) har mye nyttig og interessant informasjon, både om normalpsykologi og om psykiske problemer. Under menyfanen «Publikum» finner du Videoer og Fakta om psykiske lidelser.